MFactors

M Factors ได้เข้าร่วมประชุม FAOPMA หน่วยงานชั้นนำในการกำจัดแมลงของเอเชียแปซิฟิก

ใน ปี 2013 และ 2014 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมสัมมนาโดย FAOPMA ผู้เป็นหน่วยงานชั้นนำในการกำจัดแมลงแห่งเอเชียแปซิฟิก โดยมี  โดยมีนายวุฒิไกร เมธิสริยพงศ์ ดำรงตำแหน่งเป็น General Manager บริษัท M Factors และเป็นตัวแทนสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงประเทศไทย เข้าร่วมประชุม ซึ่งภายในงานประกอบด้วยการอบรมและสาธิตมากมาย ไม่ว่าจะเกี่ยวกับนวัตกรรมการกำจัดแมลงที่ทันสมัย เทคโนโลยีใหม่ๆที่ถูกพัฒนาขึ้น และความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นในการกำจัดแมลงชนิดต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษาความรู้ใหม่ๆในด้านผลิตภัณฑ์ และพัฒนาคุณภาพการบริการกำจัดแมลง ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับระดับสากลโลก