MFactors

อย. เตือน !! บริษัทอ้างกำจัดปลวกด้วยสมุนไพร ต้องมีใบอนุญาตจาก อย.พบฝ่าฝืนมีโทษปรับถึง 2 แสนบาท

 อย. เข้ม เตือนบริษัทกำจัดปลวก ที่อวดอ้างโฆษณาตามสื่อต่างๆ ว่าใช้สมุนไพรกำจัดปลวกหายขาดไร้สารพิษตกค้าง และต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ถูกต้องจาก อย. พร้อมเตือนยังผู้ประกอบการที่มิได้แจ้งครอบครองผลิตภัณฑ์และให้บริการกำจัดปลวกและแมลงในบ้านเรือนให้ถูกต้องตามกฎหมาย มิฉะนั้นถือเป็นบริษัทเถื่อน หากตรวจพบจะถูกดำเนินคดีอย่างเคร่งครัด มีโทษทั้งจำคุก 1 – 2 ปี และปรับสูงสุดตั้งแต่ 1 - 2แสนบาท แนะประชาชนผู้บริโภค อย่าหลงเชื่อข้อความโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณและประสิทธิภาพการใช้งานอย่าเห็นแก่ราคาถูกแต่อย่างเดียว ก่อนใช้บริการกำจัดปลวกทุกชนิดควรตรวจสอบเอกสารการได้รับอนุญาตจากอย. ก่อน และผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกที่ใช้ได้รับอนุญาตจาก อย. หรือไม่ เพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้ ภญ. วีรวรรณ แตงแก้ว รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับความปลอดเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้สนองนโยบายดังกล่าว และเฝ้าระวังตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งก่อนและหลังออกสู่ท้องตลาดอย่างเข้มงวด และขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ อย. ได้ตรวจพบว่ามีการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์การให้บริการกำจัดปลวกด้วยสมุนไพรตามสื่อต่างๆ ที่พบเห็นได้ทั่วไปในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เช่น ป้ายโฆษณาตามอาคารต่างๆ เสาไฟฟ้าเว็บไซต์ โดยอวดอ้างสรรพคุณว่ามีประสิทธิภาพ กำจัดปลวกหายขาด ปลอดภัย ไร้สารพิษตกค้าง ซึ่งรวมถึงการลงโฆษณาในเว็บไซต์ เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์ผู้รับจ้างกำจัดปลวกด้วยสมุนไพรทั่วประเทศด้วย ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปเข้าใจผิด และหลงเชื่อในการเลือกใช้บริการ ดังนั้น อย.ขอแจ้งเตือนมายังผู้ประกอบการต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข รวมถึงสมุนไพร ที่แสดงสรรพคุณระงับ ป้องกัน ควบคุม ไล่ กำจัดแมลง และสัตว์อื่น จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 เพราะฉะนั้น ผู้ผลิตและนำเข้า ต้องขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และต้องแจ้งการดำเนินการให้ อย. ทราบด้วย หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ หากผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 เพื่อใช้รับจ้างในการให้บริการกำจัดแมลงและสัตว์อื่นในบ้านเรือน ต้องแจ้งการดำเนินการมีไว้ในครอบครองให้ถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์อื่นในบ้านเรือนที่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ในการให้บริการ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับรองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของผู้บริโภคอย่าได้หลงเชื่อบริษัทที่เสนอการบริการกำจัดปลวกในราคาถูก หรืออวดอ้างการใช้สมุนไพร เพราะอาจได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน นอกจากจะกำจัดปลวกไม่ได้ผลแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการใช้ได้ ดังนั้น ควรตรวจสอบเอกสารได้รับอนุญาตจาก อย.ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทใช้ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจาก อย. โดยฉลากผลิตภัณฑ์จะต้องมีข้อความแสดงรายละเอียดที่ชัดเจนได้แก่ ชื่อทางเคมีและอัตราส่วนสารสำคัญ เลขทะเบียนวัตถุอันตรายที่ใช้ในทางสาธารณสุข (วอส.) ในกรอบเครื่องหมาย อย. ชื่อที่ตั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ข้อความ แสดงประโยชน์ วิธีใช้ คำเตือน ข้อความแสดงการเกิดพิษ วิธีแก้พิษ อัตราส่วนการใช้หรือวิธีผสมใช้งาน หากผู้บริโภคท่านใดพบเห็นการให้บริการกำจัดปลวกที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเข้ามาได้ที่สายด่วน อย. 1556 credit :   สำนักงานคณะกรรมการอาหารเเละยา (อย.)