MFactors

กำจัดยุงระดับมืออาชีพ โดย M Factors

head

เนื่องมาจากการระบาดครั้งใหญ่ของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ที่ เป็นกระแสข่าวครึกโครมที่มวลชนต่างพากันจับตามองในปัจจุบัน ทางเรา บริษัท เอ็มแฟคเตอร์ จำกัด ในฐานะที่เป็นองค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนชั้นนำของประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาโรคระบาดดังกล่าว จึงมีการจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ สำหรับบริการกำจัดยุงอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดให้แก่ลูกค้าทุกท่านของเรา โดยทางบริษัทมุ่งเน้นปฏิบัติการตามหลักการดังต่อไปนี้

1. กำจัดยุงร้ายภายในบ้าน โดยการใช้สารฉีดพ่นกำจัดยุง จาก ซูมิโตโม (เพสกาด อัลฟา) ด้วยเครื่อง ULV กำจัดภายในอาคารบ้านเรือน (สารกำจัดยุงดังกล่าวมีความคงทนอยู่ที่ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน)
2. กำจัดยุงร้ายภายนอกบ้าน โดยใช้การฉีดพ่นสารไบเฟนทริน ด้วยเครื่องพ่นหมอกควัน Fog หรือเครื่อง ULV ตามบริเวณต่าง ๆโดยรอบตัวบ้านที่คาดว่าเป็นแหล่งยุงชุกชุม ได้แก่ ผนังกำแพง พุ่มไม้ มุมอับ และท่อระบายน้ำ เป็นต้น
3. กำจัดตัวอ่อนและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยใช้ทรายอะเบทโรยไว้โดยรอบบริเวณที่มีน้ำขัง เช่น บ่อน้ำ และท่อระบายน้ำ เป็นต้น เพื่อป้องกันการวางไข่ของยุง
4. ให้คำปรึกษา แนะนำด้านการจัดการที่อยู่อาศัย เพื่อกำจัดยุงและแหล่งเพาะพันธุ์ รวมไปถึงวิธีการป้องกันยุงอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบต่าง ๆ

foot