MFactors

M Factors ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2000 ในปี 2549

M Factors ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2000 ในปี 2549 ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา M Factors เราใส่ใจในงานบริการรับรองระบบที่มีคุณภาพมาตรฐานอันเยี่ยมยอด เราจึงได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2000 ในปี 2549 และ Moody International ระบบการจัดการสำหรับองค์กร ท่านจึงวางใจได้ในมาตรฐานการบริการของเรา